Sơn móng tay Golden Rose ICE CHIC. Các dòng mới nhất của sơn móng tay màu. Cổ điển bàn chải, công thức kem và sơn khô nhanh với mega bóng là những thuộc tính của bộ sưu tập mới.
Đưa ra một bóng cao và ảnh hưởng của băng. Được đóng chúng trong một ly, lớp buteleczce.Dwie vuông cho hiệu ứng tuyệt vời, không có vết bẩn và không để lại dấu vết của bàn chải cho phép cho các ứng dụng dễ dàng và không tạo thành vệt. Nó đưa ra một kết quả khả quan ở các lớp đầu tiên. Các màu hiện có sẽ làm việc cho nhiều lần.
Lòng mắt, thủy tinh, chai vuông công suất
10,5 ml.

  •            Sử dụng tiện lợi.
  •            Các trang bìa ở lớp đầu tiên.
  •            Được trang bị với bàn chải cổ điển.
  •            Một loạt các màu sắc.

Bảng màu

bang mau son mong tay golden rose Sơn móng tay Golden Rose ICE Chic