Set son golden rose mini 6 màu  là bản thu nhỏ  của son Golden rose Velvet Matte  với thiết kế nhỏ nhắn xinh đẹp và dễ thương của nó là hoàn hảo để mang bất cứ nơi nào trong túi của bạn.

bang-mau-set-son-mini-golden-rose

Set son mini Golden Rose hiện bên mình có 2 bảng màu: gồm set mix 1 và set mix 2 như trên ảnh.

TiUKC5Gg Set son mini Golden rose 6 thỏi

  • Mix 1: 01 – nude; 02 – hồng đất; 10 – hồng nude; 12 – hồng đất đậm; 14 – hồng đất đậm; 19 – đỏ đô hồng.
  • Mix 2: 16 – caramen; 17 – đỏ hồng; 18 – đỏ đô; 20 – đỏ rượu; 23 – đỏ nâu; 27 – nude.